header banner
Default

Selvom det ikke er nemt, vil det første land nu acceptere bitcoin som officielt betalingsmiddel


Ifølge eksperter vil andre former for kryptovaluta kunne hjælpe med at stabilisere økonomien i fattige lande.

Er bitcoin fremtidens penge?

Spørger man præsidenten i El Salvador, Nayib Bukele, er svaret ja.

Andre lande har gjort tilnærmelser til at indføre bitcoin som betalingsmiddel, men nu vil præsidenten gøre El Salvador til det første land i verden, som tager skridtet fuldt ud og implementerer bitcoin på lige fod med øvrige valutaer.

Men implementeringen af bitcoin bliver ikke uden problemer, lyder det fra to eksperter, som TV 2 har talt med.

De peger på tre tungtvejende grunde til, at kryptovalutaen ikke kan konkurrere med det nuværende betalingssystem:

  • Bitcoin svinger for meget i værdi
  • Transaktionerne er for langsomme
  • Bitcoin bruger store mængder af energi

De understreger dog samtidig, at der er fordele ved at gøre andre former for kryptovaluta til en betalingsenhed i et land som El Salvador, hvor økonomien er forholdsvis ustabil, og størstedelen af befolkningen ikke er en del af det officielle økonomiske system.

Kraftige kurssvingninger

VIDEO:

Bitcoin er af mange eksperter og finansielle institutioner blevet kaldt for spekulativ og risikabel. Grunden til det er, at kryptovalutaen er meget volatil, hvilket vil sige, at den svinger kraftigt i værdi.

  • Bitcoin er en kryptovaluta, altså en digital valuta, der ikke findes i fysisk form.
  • Bitcoin blev skabt i 2009 af en anonym gruppe, der kaldte sig Satoshi Nakamoto.
  • I modsætning til andre valutaer er bitcoins decentrale. Det betyder, at de ikke er reguleret af nogen centralbank eller anden organisation.
  • Bitcoins kan bruges som betaling visse steder, og alle transaktioner registreres på en offentligt tilgængelig database kaldet blockchain.
  • Der er et begrænset udbud af bitcoins på 21 millioner styk. Så når alle er frigivet, kommer der ikke nye til.

For eksempel satte bitcoin kursrekord i april, da den ramte en pris på over 63.000 dollar. Men blot én måned senere var prisen faldet til 40.000 dollar per styk.

De store udsving vil ifølge Jonas Valbjørn Andersen, der er lektor ved European Blockchain Center på IT-Universitetet i København, skabe problemer for El Salvador i forhold til blandt andet import og eksport.

- Hvis du bestiller noget i april, men først skal betale fakturaen i maj, koster det lige pludselig meget mere. Og der er også risikoen for, at det lige pludselig crasher, fortæller han til TV 2 og uddyber, at det vil gøre landet mindre attraktivt at handle med.

Af samme grund mener Michel Avital, professor i digitalisering på Copenhagen Business School, CBS, heller ikke, at bitcoin kan konkurrere med såkaldte fiat-valuta.

Fiat-valuta er penge, der udstedes og erklæres som lovligt betalingsmiddel af en centralbank eller offentlig myndighed – for eksempel den danske kroner eller den amerikanske dollar.

I modsætning hertil er bitcoin decentrale og derfor ikke reguleret af nogle institutioner.

- Det er flipsiden ved bitcoin. Du har ingen kontrol over, hvad der sker, og derfor heller ikke nogen at drage til ansvar, hvis der bliver begået noget ulovligt, siger Michel Avital til TV 2.

Langsomme transaktioner

VIDEO:

El Salvadors økonomi afhænger i høj grad af penge sendt hjem fra udlandet.

Flere millioner salvadoranere arbejder uden for landets grænser og sender mere en seks milliarder kroner hjem hvert år.

Pengeoverførslerne kan ifølge landets præsident være flere dage undervejs, og han fortæller samtidig i et opslag på Twitter, at en stor del af pengene går til mellemmænd.

#Bitcoin has a market cap of $680 billion dollars.

If 1% of it is invested in El Salvador, that would increase our GDP by 25%.

On the other side, #Bitcoin will have 10 million potential new users and the fastest growing way to transfer 6 billion dollars a year in remittances.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 6, 2021

Men selvom en bitcointransaktion i givet fald vil gå hurtigere, er det stadig en langsommelig proces, fortæller Jonas Valbjørn Andersen.

- Mange transaktioner har været for ringe. Det har taget op til ti minutter, fra du starter din bitcoin-betaling, til den bliver færdig, fortæller han, men tilføjer, at det er lykkedes at bringe hastigheden lidt op.

Hastigheden afhænger samtidig af mængden af aktivitet. Det vil sige, at jo flere globale brugere, herunder salvadoranerne, der ønsker at bruge bitcoin som betalingsmiddel, desto langsommere vil systemet blive.

Lektoren forestiller sig derfor, at El Salvador kan komme til at stå i en situation, hvor landets indbyggere kan risikere at skulle vente i lang tid, hver gang de skal betale med den digitale møntfod.

Højt energiforbrug

VIDEO:

Men ikke nok med, at transaktionen er langsom, den bruger også store mængder energi.

Det er et velkendt problem, at udvindingen af bitcoins kræver meget elektricitet. I skrivende stund udgør bitcoin 0,46 procent af verdens elforbrug.

Det skyldes den måde, udvindingen af bitcoins foregår på.

I kampen om at vinde bitcoins konkurrerer store dataanlæg med hinanden om at løse komplekse matematiske ligninger. Dataanlæggene er aktive 24/7 og er typisk placeret i lande, hvor elektriciteten kommer fra kulkraftværker. Derfor løber CO2-regningen hurtigt op.

- Hvis man er El Salvador, kan man selvfølgelig vælge at sige, at det ikke er os, der kører computerne. Derfor går det ikke ud over vores strømforbrug, og dermed er det ikke vores problem, siger Jonas Valbjørn Andersen, men han tvivler på, at det er en god løsning.

Andre kryptovalutaer er begyndt at tænke i mere klimavenlige baner, og det er en af grundene til, at Jonas Valbjørn Andersen og Michel Avital mener, at El Salvador vil have mere held med at satse på andre kryptovalutaer end bitcoin.

En billigere løsning for fattige lande

VIDEO:

Ifølge Michel Avital kan et decentraliseret betalingssystem være en god måde at stabilisere økonomien i fattige lande som El Salvador.

Det anslås, at over 70 procent af befolkningen i landet ikke ejer en bankkonto. Og ifølge Den Internationale Arbejderorganisation (ILO) har seks ud af ti salvadoranere deres levebrød uden for den formelle økonomi.

Michel Avital peger på Afrika og Indien som eksempler på steder, hvor man er i gang med at digitalisere penge for at forbinde indbyggere uden adgang til banker med resten af den økonomiske verden. Noget man ifølge professoren har stor succes med.

Men for at det skal lykkedes El Salvador og andre lande at bruge de virtuelle penge på lige fod med andre valutaer, vil det formentlig kræve, at man går væk fra tankegangen om, at de digitale penge skal være decentraliseret, mener Jonas Valbjørn Andersen.

I stedet peger han på den såkaldte stablecoin, der er bundet op på det pågældende lands valuta, og som følger de samme reguleringskrav, vi kender det fra normale pengeoverførsler.

Et sådan system vil for eksempel koste El Salvador væsentlig mindre i transaktionsomkostninger.

- I dag er der rigtig mange mellemmænd, når vi skal sende penge til hinanden, og det er ekstremt dyrt. Men via blockchain-struktur kan man sende valuta direkte fra afsender til modtager, forklarer Jonas Valbjørn Andersen.

Hvordan El Salvador kommer til at bygge deres nye betalingssystem, har præsident Nayib Bukele ikke meldt noget ud om.

Men på en konference om bitcoin i Miami fortalte præsidenten i lørdags, at de i denne uge vil sende et lovforslag afsted til kongressen. Et forslag, som der er god sandsynlighed for vil blive stemt igennem, da partiet bag præsidenten sidder på størstedelen af kongressens pladser.

Sources


Article information

Author: Courtney Macias

Last Updated: 1697802603

Views: 1298

Rating: 4.5 / 5 (112 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Courtney Macias

Birthday: 2020-05-04

Address: 37969 Bailey Green Apt. 273, Gallegosville, SC 90066

Phone: +3857294910373034

Job: Environmental Scientist

Hobby: Calligraphy, Sculpting, Drone Flying, Running, Traveling, Stargazing, Puzzle Solving

Introduction: My name is Courtney Macias, I am a vivid, priceless, rich, expert, brilliant, bold, risk-taking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.