header banner
Default

IBM implemented Cobol om in Java using the Generate AI Tool (Computable nl)


Table of Contents

IBM biedt nieuwe hoop aan bedrijven die niet meer voldoende Cobol-programmeurs hebben om hun bedrijfskritische applicaties op IBM Z-mainframes uit te voeren. Een van de oplossingen die Big Blue aanbiedt, is ai-vertaalsoftware voor Cobol.

Deze door generatieve ai aangedreven coderingsassistent, Watsonx code assistant for Z genaamd, kan Cobol-code vertalen naar Java-code. Deze laatste programmeertaal biedt de nodige voordelen boven Cobol zoals een grotere schaalbaarheid en meer compatibiliteit met moderne technologieën. Naast een versnelde vertaling claimt IBM ook een hogere productiviteit van ontwikkelaars.

Dat is hard nodig want de schaarse Cobol-programmeurs zien steeds meer werk op zich af komen. Velen van hen zijn dicht bij de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl anderen overstappen op meer hedendaagse talen. Miljarden regels Cobol liggen te wachten op modernisering.

Automatische tests

VIDEO: Mainframe COBOL/CICS/VSAM to Java Application Server & RDBMS (Done In 60 Seconds)
Heirloom Computing

IBM claimt dat Watsonx de modernisering van Cobol-applicaties kan versnellen, terwijl deze ai-assistent ook de kans op fouten en bugs zou verkleinen. Code assistant for Z is een nieuwe toevoeging aan de Watsonx Code Assistant productfamilie. Later dit jaar wordt ook een versie voor Red Hat Ansible Lightspeed uitgebracht.

IBM’s Watsonx.ai-codemodel heeft kennis van 115 codeertalen en heeft geleerd van 1,5 biljoen tokens. Met 20 miljard parameters ligt het op koers om een van de grootste generatieve ai-basismodellen voor code te worden, aldus IBM. Een verdere uitbreiding naar andere programmeertalen ligt in het verschiet.

IBM wil ai-tools bieden voor elke stap van het moderniseringstraject. De oplossing zal naar verwachting IBM’s Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) inventarisatie- en analysetool omvatten. Na ADDI omvatten de belangrijkste stappen op dit traject het ‘refactoren’ van zakelijke diensten in Cobol, het transformeren van Cobol-code naar Java-code met een geoptimaliseerd ontwerp en het valideren van de resultaten, inclusief het gebruik van geautomatiseerde testmogelijkheden.

TechXchange,

VIDEO: Unlocking the Power of COBOL: IBM's Watsonx Code Assistant for Java Conversion
AI Insight News

Watsonx Code Assistant for Z maakt zijn debuut tijdens TechXchange, een evenement voor ontwikkelaars van 11 tot 13 september in Las Vegas. Oudere mainframes geven veel problemen. Door de complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van applicaties zijn ze vaak moeilijk te begrijpen, aan te passen en te testen.

Sommige experts vrezen dat een migratie naar Java dit probleem nauwelijks kan oplossen. Ze bepleiten een meer omvattende strategie die het volledig opnieuw ontwerpen en moderniseren van mainframe-applicaties inhoudt.

Sources


Article information

Author: James Abbott

Last Updated: 1704675004

Views: 1839

Rating: 3.7 / 5 (45 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: James Abbott

Birthday: 1979-01-16

Address: 6935 Andrea Glens, Davisbury, CO 58877

Phone: +4333167727382203

Job: Park Ranger

Hobby: Bird Watching, Ice Skating, Billiards, Cycling, Graphic Design, Bowling, Writing

Introduction: My name is James Abbott, I am a tenacious, Colorful, esteemed, skilled, Adventurous, talented, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.