header banner
Default

Grootbezitters van zowel Bitcoin als Ethereum botsen, maar ze zijn allebei optimistisch


De grote spelers uit het bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) ecosysteem zijn in tegenstrijd wat betreft hun koop- en verkoopgedrag. Het totale aantal ethereum in handen van de whales is significant verminderd de afgelopen jaren, terwijl bitcoin hier helemaal geen last van heeft. Op basis van deze gegevens lijkt ethereum aanzienlijk meer bearish te zijn. Echter, niets is minder waar en in dit artikel bespreken we de bevindingen en de redenering om de voor de hand liggende conclusie onderuit te halen.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

BTC en ETH whales: conflicterende handelspatronen

VIDEO: Bitcoin Opweg Naar 37.500, Ethereum In het ROOD!
DoopieCash - Traden & Investeren

Allereerst bekijken we de data van crypto-analyseplatform Glassnode. Om precies te zijn deelde analist James V. Straten op 10 oktober een bericht op X waarin het contrast tussen de bitcoin en ethereum whales sterk zichtbaar wordt.

The stark contrast between #Bitcoin and #Ethereum whales.

ETH Whales: 1k ETH or greater, all in a massive downtrend. In the space of a year, we’ve seen 12M ETH offloaded, since 2020, its 20M ETH. #BTC Whales: 1K BTC or greater, all in an aggregate uptrend to flat.… pic.twitter.com/khc5njEbDp

— James V. Straten (@jimmyvs24) October 10, 2023

In het bericht laat hij weten dat het aantal wallets met ten minste 1.000 ETH zich in een sterke neerwaartse trend bevindt sinds 2020. In bijna 3 jaar tijd is de totale stapel in handen van deze wallets met maar liefst 20 miljoen ETH afgenomen. Tegen de huidige ethereum koers staat dit gelijk aan 31.120.000.000 dollar. Voor het afgelopen jaar gaat het om een daling van 12 miljoen ETH.

Tegelijkertijd hebben BTC whales stilletjes hun posities uitgebreid. Het totale bezit van de wallets met minimaal 1.000 BTC is in dezelfde periode grotendeels gelijk gebleven. Er zijn echter wel enkele significante dalingen waarneembaar. Zo nam het totaal bijvoorbeeld sterk af na de ineenstorting van FTX.

Verklaring voor ETH daling

VIDEO: Bitcoin and Ethereum see gains after BlackRock files for Ethereum-based ETF
CNBC Television

Op het eerste gezicht zou je al snel tot de conclusie komen dat de grote spelers binnen het Ethereum ecosysteem een stuk minder bullish zijn dan voorheen. Er lijkt echter een logIsch verklaarbare reden te zijn voor de ontwikkeling.

André Dragosch, hoofd onderzoek voor crypto-activabeheerder Deutsche Digital Assets (DDA), verklaarde op X dat het grote verschil te maken heeft met staking op het Ethereum netwerk. Glassnode zou namelijk geen rekening houden met de ether dat vastgezet wordt in de staking contracten.

Het aantal ether in de staking contracten is namelijk juist sterk gestegen de afgelopen tijd. Bovendien gaf hij aan dat het percentage van het ethereum-aanbod dat in handen is van de top 1 procent van de adressen niet is afgenomen.

Het lijkt dus alsof een grote hoeveelheid ether verkocht is, maar in werkelijkheid wordt deze ingezet om het netwerk te beveiligen.

Sources


Article information

Author: Rachel Morgan

Last Updated: 1699638003

Views: 797

Rating: 3.9 / 5 (58 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rachel Morgan

Birthday: 1935-07-16

Address: 4644 Reed Mall Suite 926, Mendozaport, RI 60319

Phone: +3878155684998390

Job: Interior Designer

Hobby: Survival Skills, Geocaching, Sewing, Golf, Role-Playing Games, Running, Raspberry Pi

Introduction: My name is Rachel Morgan, I am a Open, resolved, valuable, unguarded, strong-willed, Colorful, Determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.