header banner
Default

Wat zijn de belastingen die u in Tongeren betaalt? Vind het hier


Table of Contents

  Tongeren -

  Om alle taken van het gemeentebestuur uit te voeren, krijgt de gemeente fondsen van de overheid. Daarnaast is er nog een andere belangrijke bron van inkomsten: jouw (belasting)geld. Ontdek hier hoeveel belastingen je moet betalen in Tongeren.

  De gemeentebelastingen zijn een essentiële bron van inkomsten voor de gemeentekas. De belangrijkste zijn de aanvullende personenbelasting en opcentiemen. De gemeenten mogen een aanvullende belasting vestigen op de personenbelasting. Deze belasting wordt berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting. In Tongeren gaat 7,9 procent van je brutoloon naar de gemeente. Dat betekent dat voor elke 100 euro aan federale belasting die je betaalt, nog eens 7,9 euro extra naar de gemeente gaat. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt 7,17 procent.

  De opcentiemen zijn iets ingewikkelder om te berekenen. Elk gebouw of ander onroerend goed heeft een kadastraal inkomen. Op dat kadastraal inkomen betaal je een onroerende voorheffing: dat is een belasting die rechtstreeks naar het Vlaams Gewest gaat. Maar de gemeente kan ook nog extra opcentiemen heffen op die onroerende voorheffing. Stel dat je 50 euro aan onroerende voorheffing betaalt aan het Vlaamse Gewest en de gemeente heft 1000 opcentiemen, dan moet je 10 keer de hoofdsom aan de gemeente betalen, dus in dit geval 500 euro. In Tongeren moet je 900 opcentiemen betalen op je onroerende voorheffing. In heel Vlaanderen worden gemiddeld 898,29 opcentiemen geheven.

  Ondanks die gemeentebelastingen hebben de meeste gemeenten toch schulden. De schuldgraad van de gemeente vertelt hoeveel schulden die gemeente heeft in verhouding tot het aantal inwoners. De schuldgraad in Tongeren bedraagt 1837 euro. Dat betekent dat elke inwoner van Tongeren welgeteld 1837 euro zou moeten betalen om alle schulden van de gemeente terug te betalen. In Vlaanderen is de gemiddelde schuldgraad 1058,83 euro.

  Wil je meer weten over de financiële toestand van de gemeentekas? En nog meer ontdekken over jouw gemeentebestuur? Klik dan hier en ontdek de Gemeentecheck van Tongeren.

  Sources


  Article information

  Author: Corey Marshall

  Last Updated: 1700034602

  Views: 739

  Rating: 4.8 / 5 (103 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Corey Marshall

  Birthday: 1964-09-02

  Address: PSC 1687, Box 8971, APO AA 10211

  Phone: +4568949794916091

  Job: Librarian

  Hobby: Whiskey Distilling, Writing, Dancing, Sculpting, DIY Electronics, Bird Watching, Raspberry Pi

  Introduction: My name is Corey Marshall, I am a intrepid, unreserved, fearless, transparent, capable, priceless, courageous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.