header banner
Default

Paribu güvenli mi? Kapanırsa kapanır mı?


2017 yılından bu yana Türkiye’de kripto para alım satım platformu olarak hizmet veren Paribu, ülkede en çok kullanılan kripto para uygulamaları arasında yer alıyor. Ancak Thodex ve Vebitcoin’in kapanmasının ardından kullanıcılar Paribu’nun güvenliği konusunda araştırma yapıyor.

PARİBU NEDİR?

VIDEO: PARİBU KAPANACAK MI? #paribu
Engin Civanoğlu

2017'de kullanıma sunulan Paribu, bir kripto para alım satım platformudur. Ön hazırlık çalışmalarına 2015 yılında başlanan Paribu, 2016 kurulmuş, 14 Şubat 2017'de de halkın kullanımına sunulmuştur.

PARİBU KİMİN, YASİN ORAL KİMİNDİR?

VIDEO: Paribu Güvenilir Mi? Paribu'nun Kurucusu Kim? Yasin Oral Kimdir?
Crypto Kursu

Paribu, Türkiye’nin en yüksek hacimli dijital varlık işlem platformlarından biridir. Hızlı ve tümüyle güvenli olarak ifade edilen Paribu, Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık etmektedir. Paribu’nun CEO’su Yasin Oral’dır.

Paribu kapanır mı? Paribu güvenli mii

KRİPTO PARALARA DÜZENLEMELER GELİYOR

VIDEO: PARİBU BATAR MI? KAPANMA RİSKİ VAR MI?
Altcoin Piyasası

Thodex ve Vebitcoin’in kapanmasından sonra pek çok mağdurdiyetin yaşanmasıyla kripto para piyasası daha fazla sorgulanmaya başlandı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem de kripto para piyasalarına dair düzenlemelerin yapıldığını ve en kısa süre içinde uygulamaya alınacağını kaydetti.

Bir televizyon programında değerlendirmelerine yer verilen Cemil Ertem Thodex dolandırıcılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertem, yatırımcıların cüzdanlarına erişebilmeleri için şifrelerinin olması gerektiğini fakat bu şifrelerin kripto para borsası nezdinde tutulması halinde mağdurların paralarına erişemeyeceğine dikkat çekti.

Ertem, SPK, MASAK ve Merkez Bankası'nın kripto paralara ilişkin düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ve en kısa zamanda kurala bağlanarak hayata geçirileceğini belirtti.

Ertem "Merkez Bankası'nın yaptığı ön düzenleme. Arkası gelecektir. Kripto para borsaları var. Belli denetim ve güvence vermeye yönelik olması gerekiyor. Platformlarla ilgili düzenleme yapılması lazım. Merkez Bankası, para yerine kullanılmasını yasakladı. Aracı kurumlardan para transferinin önüne geçti. Son olay da ortaya çıkarıyor ki, bunların sermaye yeterlilikleri, lisanslamaları olması lazım. Bu konuda ilgili kurumlarımız Merkez Bankası, SPK ve MASAK gibi bunun üzerinde çalışıyorlar. Reform programımızda da var. Çalışmalar bittiğinde bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar belki böyle güvende olabilir." ifadelerini kullandı.

Kripto Piyasaları

Sources


Article information

Author: Marcus Phillips

Last Updated: 1699799522

Views: 911

Rating: 3.9 / 5 (40 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Marcus Phillips

Birthday: 1987-12-15

Address: 1639 Bautista Ford, South David, NJ 94070

Phone: +4011201300143343

Job: Electrician

Hobby: Playing Guitar, Metalworking, Cooking, Knitting, Web Development, Cooking, Beekeeping

Introduction: My name is Marcus Phillips, I am a vivid, valuable, dedicated, irreplaceable, spirited, unyielding, accessible person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.