header banner
Default

De AI van Google onderzoekt of een Shiba Inu ooit een cent waard is


Terwijl investeerders in Shiba Inu voortdurend debatteren over het potentieel van de munt om de grens van $0,01 te bereiken, levert Google’s Bard AI een antwoord op deze prangende vraag.

Gaat SHIB ooit

Gaat SHIB ooit $0,01 bereiken?

,01 bereiken?

Onlangs wendden we ons tot de AI bot van Google genaamd Bard voor een inschatting van de kans dat Shiba Inu ooit de mijlpaal van $0,01 zal bereiken, gegeven de huidige prijs van $0,000008546 en een circulerend aanbod van 574 biljoen tokens.

De respons van de AI-chatbot was als volgt:

Het is niet onmogelijk dat Shiba Inu in de toekomst de grens van $0,01 bereikt, echter is er voor dit scenario een aanzienlijke vraagtoename en aanbodvermindering vereist.

Dit antwoord reflecteert het algemene sentiment dat een aanzienlijke vermindering van Shiba Inu’s overvloedige aanbod noodzakelijk is om substantiële prijsstijgingen te realiseren.

Als Shiba Inu de beoogde mijlpaal van $0,01 bereikt met het huidige circulerende aanbod van 574 biljoen tokens, zou de marktkapitalisatie uitkomen op een duizelingwekkende $5,74 biljoen. Dit scenario lijkt echter uiterst onwaarschijnlijk, wat het belang van een aanbodvermindering onderstreept.

Factoren die Shiba Inu kunnen helpen de

Factoren die Shiba Inu kunnen helpen de $0,01 te bereiken

,01 te bereiken

VIDEO: WHEN CAN SHIBA INU COIN REACH 1 CENT FIND OUT NOW!
Levi

Er zijn diverse factoren die een stimulans kunnen vormen voor een opwaartse prijsbeweging van SHIB. Zo stelde de AI:

“Een groei in de vraag kan aangewakkerd worden door verschillende factoren. Zo kan de grootschalige acceptatie van de cryptocurrency als betaalmiddel een belangrijke stimulans zijn,”

De AI-chatbot benadrukt hierbij de praktische toepasbaarheid van Shiba Inu als betaalmiddel. Dit signaal is positief voor de munt, die al aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt binnen de betalingssector. Vooraanstaande bedrijven zoals Newegg, Gucci en Twitch hebben de munt al in hun betaalsysteem geïntegreerd.

Daarnaast heeft de integratie van Shiba Inu met betalingsdiensten als BitPay, Binance Pay en Binance Card de munt toegankelijk gemaakt voor een uitgebreid netwerk van online handelaars. Deze toegenomen zichtbaarheid stimuleert de acceptatie en de vraag naar de munt.

Bard AI voegde toe dat SHIB de potentie heeft om de grens van $0,01 te bereiken als “het Shiba Inu-ecosysteem blijft groeien, ondersteund door nieuwe projecten en partnerships.” Belangrijke initiatieven zoals Shibarium, SHIB: The Metaverse en de Shiba Inu cold wallet zijn in lijn met deze visie.

Op dit moment wordt SHIB verhandeld tegen een prijs van $0,000008746, wat een stijging van 2,6% in de afgelopen 24 uur vertegenwoordigt. Het behalen van $0,01 zou een spectaculaire waardestijging van 116.913% betekenen. Hoewel dit op het eerste gezicht onwaarschijnlijk kan lijken, heeft de wereld van cryptocurrency ons eerder verrast met dergelijke sterke stijgingen.

Sources


Article information

Author: Jenny Young

Last Updated: 1699428962

Views: 968

Rating: 3.9 / 5 (57 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jenny Young

Birthday: 1993-06-07

Address: 861 Jennifer Expressway, South Brianhaven, KY 42082

Phone: +3892540076638909

Job: Bank Teller

Hobby: Magic Tricks, Yoga, Painting, Singing, Hiking, Mountain Climbing, Running

Introduction: My name is Jenny Young, I am a risk-taking, fearless, Precious, spirited, strong-willed, unwavering, proficient person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.