header banner
Default

Romelu Lukaku heeft zijn tweede kind meer dan een jaar onder de aandacht gehouden, maar het blijkt dat hij niet één maar twee zoontjes heeft


Table of Contents

  Wij vielen in elk geval van onze stoel. Terwijl de hele wereld dacht dat Romelu Lukaku (30) slechts één keer papa was, blijkt nu dat hij sinds ruim een jaar ook een tweede zoontje heeft. Na Romeo (4) is er ook Jordan (1).

  Pieter-Jan Calcoen

  Sources


  Article information

  Author: Eric Green

  Last Updated: 1702022882

  Views: 836

  Rating: 4.4 / 5 (37 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Eric Green

  Birthday: 1908-11-05

  Address: Unit 8083 Box 8712, DPO AP 86758

  Phone: +4689260722510657

  Job: Article Writer

  Hobby: Stargazing, Fencing, Hiking, Robotics, Survival Skills, Basketball, Badminton

  Introduction: My name is Eric Green, I am a sincere, frank, courageous, tenacious, striking, ingenious, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.