header banner
Default

De gouverneur van de Amerikaanse centrale bank is sterk tegen de oprichting van de CBDC


Federal Reserve Bank gouverneur Michelle Bowman zegt dat het nut van een Central Bank Digital Currency (CBDC), een digitale versie van de Amerikaanse dollar, onduidelijk blijft voor haar. In een toespraak aan de universiteit van Harvard zegt Bowman dat er veel alternatieven. voor CBDCs zijn die dezelfde problemen oplossen. Wat haar betreft is de digitale dollar dus helemaal niet nodig.

Dat is iets waar men zich binnen de Bitcoin-gemeenschap wel bij aan zal sluiten. Maar betekent dit ook dat de digitale dollar niet komt?

Komt de digitale dollar wel?

Mensen roepen al jaren over de komst van digitaal overheidsgeld, maar tot op heden is het er nog niet van gekomen. Soms lijkt het erop alsof dit een soort hype was onder centrale bankiers en overheden, die inmiddels weer is overgewaaid.

Niet geheel ontoevallig kwam de roep om CBDCs op tijdens de opkomst van Bitcoin. Waarom sprak men voor de komst van Bitcoin nog niet over een digitale versie van overheidsgeld? De kans is groot dat er simpelweg geen behoefte aan was.

In principe is ons geld ook al grotendeels digitaal. Wat zouden de extra voordelen van digitaal overheidsgeld zijn? In theorie kun je criminaliteit nog beter bestrijden, maar het gaat dan wel weer ten kosten van privacy.

Verder moet je ook bedenken of het wijsheid is om zo’n grote macht om de samenleving te controleren in het leven te roepen. Hebben we hier wel behoefte aan? Ook Michelle Bowman ziet deze gevaren en vraagt het zichzelf af.

Wat betekent de digitale dollar voor Bitcoin?

Mocht er een digitale dollar in omloop komen, wat betekent dat dan voor Bitcoin? Dat is een vraag die veel mensen zichzelf stellen als het over CBDCs gaat. In principe zal dit helemaal niets betekenen voor Bitcoin.

Een digital dollar verandert immers niets aan het feit dat het systeem overspoeld is met schulden en dat nog meer schuldcreatie de enige manier is om de boel draaiende te houden. Bitcoin is onder andere interessant vanwege zijn absolute schaarste.

Daar zal de komst van een digitale dollar niet zoveel aan veranderen. In theorie kan de Amerikaanse overheid het met een digitale dollar wel lastiger maken om Bitcoin te kopen, maar onmogelijk zal dat nooit zijn.

Zodoende lijkt een digitale dollar gene bedreiging voor Bitcoin.

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht Bitcoin of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: Michael Mcdonald

Last Updated: 1698165723

Views: 849

Rating: 3.6 / 5 (98 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Mcdonald

Birthday: 1914-02-22

Address: 133 Cook Motorway, Lake Michaelport, IL 60325

Phone: +4328689321180819

Job: Article Writer

Hobby: Rowing, Gardening, Kite Flying, Horseback Riding, Juggling, Metalworking, Puzzle Solving

Introduction: My name is Michael Mcdonald, I am a ingenious, courageous, resolved, exquisite, dedicated, accomplished, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.